Optimistische ‘State of the Union’ opent Theaterfestival

Jasper Leonard
vr 30/08/2013 - 09:34 Acteur en artistiek leider van Theater Antigone, Jos Verbist, mocht gisteren het jaarlijkse Theaterfestival aftrappen met de bijhorende 'State of the Union'. Ook de nieuwe generatie theatermakers kreeg gisteren een stem in de 'State of the Youth', uitgesproken door Ans van den Eede.

state of the union theaterfestival jos verbist ans van den eede

Afgeladen vol zat de zaal van het Kaaitheater voor de ‘State of the Union’ van Jos Verbist. Met deze ‘stand van zaken’ wordt traditioneel het Theaterfestival, dat afwisselend in Brussel, Antwerpen en Gent plaatsvindt, geopend. Als artistiek directeur van het Kortrijkse Theater Antigone corrigeerde Verbist in de aanloop van zijn betoog de bewering van de Minister van Cultuur dat solidariteit in de sector zo goed als onbestaande zou zijn. Hij vindt het hoopgevend dat er altijd een leger theaterliefhebbers, cultuurfilosofen, schrijvers en recensenten klaar staat om zo nodig op de barricaden te springen.

‘Als kunst en cultuur door de crisis onder vuur liggen weten wij ons steeds met vernieuwde energie te verdedigen! Maar we hebben onszelf genadeloos in het hoekje van de logica van het geld, van de economie en het korte termijn denken gedrukt.’

Investeren in plaats van subsidiëren

Verbist benadrukt dat kunst en cultuur een wezenlijk onderdeel van de samenleving zou moeten zijn, verankerd in het onderwijs en het dagelijks leven. Hij plaatst kanttekeningen bij het dogma van de economische doelmatigheid. Theater kan daarentegen een forum zijn voor een kritische doorlichting van de mens in al zijn emoties en zoektochten.

Hij constateert dat heel wat voorstellingen voldoende discussiestof leveren en een kleine mentaliteitsverandering teweeg brengen.
Door niet langer te spreken over subsidies, maar over ‘investeren in een kwaliteitsvolle samenleving’ kunnen politici worden gesensibiliseerd.

State of the youth

Namens de nieuwe lichting theatermakers sprak Ans Van den Eede van het gezelschap Hof Van Eede, ook een ‘State of the Youth’ uit. Zij stelde het publiek gerust. De opkomende generatie gelooft niet in een doemscenario, maar heeft nog dromen. Vanuit een traditie, die haar oorsprong vindt in de mythe probeert zij nieuwe verhalen en rituelen te creëren. De jongeren staan afwijzend tegenover de mythe van de markt, de concurrentiekracht en het rendement. Zij willen de mens en de wereld onophoudelijk blijven onderzoeken omdat iedereen er nood aan heeft. Cultuur heeft een zendingsopdracht, die nooit afloopt.

Verweerd acteurslijjf

Tenslotte filosofeerde Josse de Pauw over zijn verweerde acteurslichaam, zoals dat naar aanleiding van de voorstelling van ‘The Old Monk’ vanuit alle mogelijke invalshoeken werd gefotografeerd door Benoit Van Innis. Hij toont de toneelspeler in al zijn naaktheid. En dat kan grappig, maar ook schrijnend zijn. Door niets te verbloemen kunnen schoonheidsnormen moeiteloos worden verlegd. De foto’s sieren gedurende het hele festival de achterwand van het foyer.

Ludo Dosogne