Prijs voor Stichting Lohaus

do 28/05/2015 - 21:15 Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft donderdag de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2014 uitgereikt aan de Stichting Bernd Lohaus. Plaats van het gebeuren was het M HKA in Antwerpen, waar op dit ogenblik het eerste deel van de driedelige tentoonstelling ‘Fremdkörper: werken uit het atelier van Bernd Lohaus’ te zien is.

vlaamse cultuurprijs voor beeldende kunst sven gatz muhka m hka stichting bernd lohaus anny de decker stella lohaus jonas lohaus fremdkorper

Hoe gaan de erfgenamen - in de breedste zin van het woord - om met de artistieke nalatenschap van een kunstenaar? Op deze vraag zijn vele antwoorden mogelijk.

De Stichting Bernd Lohaus doet dat op een heel eigen wijze en ziet zich nu gesteund in haar inspanningen door de toewijzing van de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 2014. Die werd in het M HKA in Antwerpen overhandigd door Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Namens de jury verantwoordde de minsister de toekenning van de prijs “omdat de stichting erin slaagt de artistieke visie van een kunstenaar een tweede leven te geven.” Verder benadrukte hij “dat de stichting een voorbeeld is van hoe vandaag met kunst en artistiek erfgoed omgegaan kan worden.

De Stichting Bernd Lohaus

® Mirjam Devriendt

Na het overlijden van Bernd Lohaus hebben Anny De Decker en haar kinderen, Jonas en Stella Lohaus, in 2012 de Bernd Lohaus Stichting opgericht, een private stichting met als doel het in standhouden en promoten van de kunst en het gedachtegoed van Bernd Lohaus.

Naast het organiseren van tentoonstellingen, lezingen en symposia en het inventariseren en archiveren van het oeuvre van Bernd Lohaus wil de Stichting ook kunstenaars en kunstbemiddelaars ondersteunen. Daarom werd de Prijs Bernd Lohaus in het leven geroepen, een jaarlijkse prijs met een geldsom van 10.000 euro, die 4 jaar op rij aan een kunstenaar uitgereikt wordt en het 5de jaar aan een kunstbemiddelaar. Dit, omdat Bernd Lohaus naast beeldend kunstenaar tussen 1966 en 1976 ook samen met Anny De Decker galeriehouder was van de befaamde Wide White Space Gallery in Antwerpen.

Wie was Bernd Lohaus?

Eustachy Kossakowski

Bernd Lohaus wordt in 1940 in Düsseldorf geboren en studeert er midden jaren zestig aan de Kunstakademie, waar hij les volgt bij zijn mentor Joseph Beuys. Zijn ontmoeting in Spanje met kunsthistorica Anny de Decker leidt uiteindelijk tot zijn vestiging in Antwerpen, waar ze samen een van de belangrijkste avant-garde galerieën stichten: The Wide White Space Gallery. In deze galerie worden de werken van het kruim van de hedendaagse kunst aan het publiek voorgesteld: Daniel Buren, Christo, Gerhard Richter, Carl Andre, Panamarenko en Marcel Broodthaers waren er bij wijze van spreken kind aan huis. Lohaus blijft tot aan zijn dood in 2010 in Antwerpen wonen en werken.

Fremdkörper, de huidige tentoonstelling in het M HKA, geeft een goed beeld van de stille kracht die van het oeuvre van Bernd Lohaus uitgaat.
Het overzicht - van subtiele bloementekeningen tot de monumentale doeken en installaties - biedt voor de aandachtige bezoeker een blik op een eeuwig zoekende kunstenaar, die met eenvoudige middelen een indringend vocabularium wist op te bouwen.

Wat zijn De Cultuurprijzen?

De Cultuurprijzen zijn een blijk van erkenning voor organisaties of personen die het afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. Elke prijs wordt uitgereikt op een evenement van de sector. De laureaten worden aangeduid door een jury, samengesteld door de Vlaamse minister van Cultuur. Aan elke prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. De uitzondering hierop is de Vlaamse Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste. Deze prijs van 20.000 euro bekroont een integrale carrière. Elke laureaat ontvangt ook een beeld van kunstenaar Philip Aguirre.