Bende van Nijvel

©Jan Rosseel vod
ma 22/06/2015 - 14:57 Fotograaf Jan Rosseel graaft met zijn fotoproject 'Belgische herfst' in het verleden. Zijn vader, Ghislain Platane, werd in 1985 koelbloedig vermoord door de Bende van Nijvel.

foto fomu fototentoonstelling antwerpen jan rosseel fotograaf documentaire fotografie onderzoek bende van nijvel antwerpen uitgeverij hannibal

Een stuk geschiedenis

Tussen 1982 en 1985 maakte de Bende van Nijvel 28 dodelijke slachtoffers en ruim 40 gewonden tijdens hun bloedige roofovervallen op de supermarkten van Delhaize. Ondanks diepgaand onderzoek vol getuigenverklaringen, bewijsstukken en analyses is er weinig achterhaald van de Bende van Nijvel.
De leden werden niet ontmaskerd en hun motieven bleven een bron van speculaties.

Zoon van Bende-slachtoffer opent fototentoonstelling

'Belgische herfst' is een persoonlijke zoektocht van documentair fotograaf Jan Rosseel naar de Bende van Nijvel.  Hij reconstrueerde de bloedige gebeurtenissen van bijna dertig jaar geleden aan de hand van politierapporten en de vele gesprekken met ooggetuigen en onderzoekers. De collectieve herinneringen die overblijven zijn het uitgangspunt van Jan Rosseel, die op het moment van de bloedige moord op zijn vader zes jaar oud was.  Zelf heeft hij geen bewuste of rechtstreekse herinneringen aan die dag.

Belgische herfst van Jan Rosseel

De moord op zijn vader speelt een belangrijke factor in zijn onderzoek naar de Bende van Nijvel. Nochtans is zijn fotoproject  'Belgische herfst' geen therapeutisch project. De relatie met zijn vader staat dan ook nergens centraal in dit fotografisch document. Ook wil het project geen reconstructie bieden van de feiten. Het is de persoonlijke invulling van de fotograaf die vertrekt vanuit getuigenissen en herinneringen.

Naast de triggerende factor die de moord op zijn vader bij hem oproept, knaagt bij Jan Rosseel het falen van de staat in dit dossier. Hij begrijpt niet hoe het mogelijk is dat zo'n gigantisch dossier in een mysterieuze sfeer blijft hangen en onopgehelderd blijft. Dertig jaar onderzoek heeft niet tot een concrete conclusie kunnen leiden. Ontelbare procedurefouten, verdwenen bewijsmateriaal en doofpotoperaties stonden arrestaties in de weg.  Enkel speculaties werden geuit....

Jan Rosseel vond inspiratie in de gesprekken die hij -in een vroeg stadium van zijn project-  had met rechercheurs, getuigen en onderzoeksjournalisten. Verschillende voorwerpen uit het politierapport fotografeerde hij als een soort bewijsmateriaal. Gecombineerd met teksten geeft het geheel een grimmige sfeer.