Één erfgoedorganisatie in Vlaanderen

vod
ma 16/01/2012 - 15:19 Video update: ma 16/01/2012 - 23:44 De drie Vlaamse erfgoedverenigingen smelten vandaag samen. Werktitel: NEO, de Nieuwe Erfgoed Organisatie. Die komt in de plaats van Erfgoed Vlaanderen, het Forum voor Erfgoedverenigingen en Openmonumentendag Vlaanderen.

erfgoed vlaanderen openmonumentendag erfgoed national trust english heritage

Vlaanderen is de mosterd gaan halen in Groot-Brittannië. Daar bestaan al heel lang krachtige erfgoedorganisaties zoals The English Heritage en The National Trust. Die laatste heeft niet minder dan 3,6 miljoen leden en is al meer dan een eeuw oud. 

Ook in Vlaanderen is erfgoed springlevend. Er zijn drie verenigingen die er rond werken: Erfgoed Vlaanderen, het Forum voor Erfgoedverenigingen en Openmonumentendag Vlaanderen.

De drie hebben vorig jaar in juni al een intentieverklaring ondertekend (in Bateman's House, het woonhuis van Rudyard Kipling in Kent) om samen te werken. En vandaag wordt die samenwerking concreet. Alleen is er nog geen naam. De werktitel van de nieuweling is NEO of Nieuwe Erfgoed Organisatie.
 

Meer geld

Minister van onroerend erfgoed Geert Bourgeois trekt ook meer geld uit voor de nieuwe krachtenbundeling; het budget bedraagt 2,2 miljoen euro dit jaar, dat is 500.000 euro meer dan voor de drie aparte organisaties. Bourgeois hoopt "dat het aantal leden en het aantal sites dat bezocht kan worden voortdurend zal groeien".

Een nieuwe directeur voor een Nieuwe Erfgoed Organisatie

De eerste algemeen directeur van het NEO wordt Viviane Herrygers. Erfgoed is op zich voor haar geen onbekend gebied. Herrygers is namelijk licentiate kunstgeschiedenis en archeologie. Toch is ze bewust van buiten de erfgoedsector aangetrokken voor deze nieuwe functie.

Het is dan ook niet direct een evidente taak voor de kersverse directeur om alle belanghebbenden te laten overeenkomen. Herrygers brengt naar eigen zeggen: "wel heel wat bagage mee vanuit de privé-sector om de strategie en krijtlijnen opgesteld door de minister om te zetten in concrete acties." Het mag ook meteen duidelijk zijn dat ze niet bang is om daarbij naar vernieuwing te streven.

Volgens Herrygers is: "de vergelijking met de National Trust niet zonder gevaar omdat die organisatie op zo een lange geschiedenis en zo een immens draagvlak kan bouwen. Maar het is," aldus de kersverse directeur, "wel een mooi streefdoel om hier in Vlaanderen iets soortgelijks op poten te zetten.  En we willen uiteraard ook niet alles één op één overnemen van Groot-Brittannië."

De eerstvolgende Monumentendag zal meteen dienst doen als officiële voorstelling van de organisatie, met passende naam en huisstijl, aan het grote publiek. En dat publiek staat ook erg centraal voor Herrygers. "De nieuwe organisatie moet erfgoed restaureren en openstellen voor een groot publiek. Een mooi voorbeeld daarvan is het Paleis op de Meir."


Meer erfgoed op Cobra: