Online petitie voor waardige doorstart Vlaams Bouwmeester

do 28/08/2014 - 17:32 Op initiatief van enkele academici en architecten werd een online petitie opgestart om een waardige doorstart voor het instituut Vlaams Bouwmeester te bepleiten. Op een week tijd werden al meer dan 4500 handtekeningen genoteerd.

vlaams bouwmeester petitie desingel debat

De initiatiefnemers, Lieven De Cauter (Cultuurfilosoof, KU Leuven & RITS School of Arts), Joachim Declerck (Directeur, Architecture Workroom Brussels vzw), Michiel Dehaene (Hoofddocent stedenbouw, UGent), Hilde Heynen (Departementsvoorzitter architectuur, KU Leuven), André Loeckx (Emeritus hoogleraar architectuur, KU Leuven) en Koen Van Synghel (architect-criticus, docent architectuurkritiek), roepen burgers, opdrachtgevers, ontwerpers en het middenveld op om samen voor een performante doorstart van de Vlaamse Bouwmeester te pleiten. De lijst met de eerste 150 ondertekenaars laat een brede basis voor de oproep aan de Vlaamse Regering zien. Binnen- en buitenlandse architecten, bestuurders en stadsplanners van Vlaamse steden en gemeenten, projectontwikkelaars, academici, kunstenaars, vooraanstaande publieke figuren en burgers hebben hun handtekening gezet.

Op 18 september zal in Antwerpen in deSingel - in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut - een eerste publiek debat plaatsvinden over de toekomst van het Vlaams Bouwmeesterschap en van de architectuur in Vlaanderen.