Stadsbouwmeester Antwerpen krijgt Cultuurprijs Architectuur

foto Mirjam Devriendt
za 12/10/2013 - 20:45 Kristiaan Borret, de stadsbouwmeester van Antwerpen, wordt bekroond omdat hij voor een "kwalitatieve sprong in het ruimtelijk beleid van de stad" heeft gezorgd.

Mensen rond de tafel brengen

Kristiaan Borret (°1966) is al zeven jaar stadsbouwmeester van Antwerpen, met als taak om te waken over wat er in de Scheldestad gebouwd wordt. Zijn tweede mandaat loopt tot 2016. Volgens de jury van de Cultuurprijs, o.l.v. de winnaar van vorig jaar architect Paul Vermeulen, bewijst Borret dat een ander beleid mogelijk is én vruchten afwerpt.

De stad mag zich niet beperken tot het afvinken van regeltjes, vindt Borret. Ze moet zelf de hand uitsteken naar alle betrokken partijen. De stadsbouwmeester slaagt daarin, vindt de jury.

Borret krijgt de stadsdiensten op één lijn, maakt het bestuur warm voor zijn visie en zet ontwerpers, ontwikkelaars en opdrachtgevers samen rond de tafel. Laveren tussen zoveel partijen vraagt tactisch inzicht, geduld en luisterbereidheid. (...) Veel mensen die met hem te maken kregen, vinden dat zijn rol van onschatbare waarde was en een kwalitatieve sprong in het ruimtelijk beleid van de stad betekende".

"Als partijen samen nadenken over een project, komt er gegarandeerd iets beters uit de bus dan wanneer ze elk apart hun eisenbundel presenteren", vindt de jury nog.

"Draagvlak"

De Cultuurprijs voor Architectuur wordt tweejaarlijks uitgereikt. Kristiaan Borret krijgt 12.500 euro en een beeldhouwwerk van Philip Aguirre. "Door stedenbouwkundigen, nutsbedrijven, ontwerpers, investeerders, bewonersgroepen samen te brengen, maakt hij een draagvlak voor soms moeilijke bouwprojecten,”  zei minister van cultuur Schauvliege bij de uitreiking in C-mine in Genk, aan het slot van de Dag van de Architectuur.

De andere cultuurprijzen dit seizoen

De cultuurprijzen van 2013