Brieven van architecten

© Archief Raphaël Verwilghen, KU Leuven
do 26/09/2013 - 13:57 Henry van de Velde was niet alleen een visionair architect en ontwerper, hij was ook een fervent brievenschrijver. In de Koninklijke Bibliotheek in Brussel is nu een bloemlezing van zijn correspondentie tentoongesteld.

henry van de velde architect art nouveau tentoonstelling brieven correspondentie koninklijke bibliotheek brieven van architecten

© Archief Huib Hoste, Universiteitsarchief KU Leuven

Dit jaar wordt de 150ste geboortedag van de beroemde architect Henry van de Velde (1863 - 1957) gevierd. Er loopt momenteel een overzichtstentoonstelling in het Jubelparkmuseum die verschillende facetten van de allround-kunstenaar in beeld brengt. Een minder bekende eigenschap van van de Velde was dat hij graag brieven schreef. In de Koninklijke Bibliotheek in Brussel zijn nu brieven te zien uit zijn ‘tweede Belgische periode’ (1936-1947) en uit de laatste tien jaar van zijn leven die hij in Zwitserland doorbracht.

Zijn leven lang voerde van de Velde een intense briefwisseling met zijn vele vrienden en kennissen. Uit de brieven blijkt dat van de Velde over een ontroerende en hartelijke persoonlijkheid beschikte en erin slaagde mensen aan zich te binden. Het aantal correspondenten van van de Velde wordt op achthonderd (!) geraamd en toont aan hoeveel invloed hij uitoefende op architecten van zijn tijd en hoe uitgebreid zijn netwerk was. De brieven getuigen van de grote passie van hun auteur voor de architectuur die hem zijn hele leven bezielde.

De tentoonstelling vertegenwoordigt een bloemlezing van zijn briefwisseling en brengt voor het eerst brieven samen uit de drie belangrijke fondsen die de Koninklijke Bibliotheek van België en de KU Leuven bezitten, alsook documenten van de Archives et Bibliothèque d’Architecture van de ULB en het Architectuurarchief Provincie Antwerpen. De geselecteerde brieven, waarvan de meeste nooit eerder zijn tentoongesteld, bezitten een schoonheid en een wetenschappelijk belang die zowel architectuurspecialisten als archiefliefhebbers kunnen bekoren.

In LIBRARIUM, de permanente ontdekkingsruimte van de Koninklijke Bibliotheek, kan de bezoeker een aantal stukken bewonderen die verband houden met de tentoonstelling alsook de werkkamer van de dichter Max Elskamp. Dit fictieve decor, bestaande uit meubelen en decoratie-elementen die Van de Velde heeft gecreëerd, omvat onder andere diens portret van de hand van Edvard Munch.

 

De tentoonstelling 'Henry van de Velde. Brieven van architecten' loopt van 26/9 tot 30/11 in de Koninklijke Bibliotheek van België.

Een volledig overzicht van de activiteiten in het Van de Velde jaar vindt u op www.henryvandevelde2013.be.

 

Henry van de Velde in het archief